SlovenščinaEnglish

 

Kako do nas | Kontakti


Oskrbimo vas lahko s PEFCTM certificiranim lesom

GG Bled gospodari z gozdovi v lasti Nadškofije Ljubljana, ki so prejeli PEFCTM certifikat dne 11. 04. 2016.


PEFCTM certifikat zagotavlja, da je les pridobljen iz gozda, s katerim se gospodari na trajnosten način v skladu z vnaprej določenimi pravili. PEFCTM je največja svetovna organizacija za certifikacijo gozdov.


Program za potrjevanje certificiranja gozdov oziroma »Programme for the Endorsement of Forest Certification« (PEFCTM) je mednarodna, neprofitna, nevladna organizacija, ki si prizadeva za spodbujanje trajnostnega gospodarjenja z gozdovi.


GG Bled kot podjetje ima PEFCTM certifikat oziroma licenco za prodajo lesa s PEFCTM certifikatom. To pomeni, da ima urejeno sledenje certificiranega lesa (nadzor izvora lesa) – Chain of Custody (CoC). PEFCTM certifikat smo prejeli dne 16. 06. 2016.


Certifikat omogoča končnemu potrošniku, da sledi verigi dobavljenega lesa in ugotovi v katerem gozdu je bil posekan les iz katerega je izdelan kupljeni proizvod.

gg bled pefc-logo big

pefc certificate

 

         © 2010 GG Bled d.o.o. Ljubljanska cesta 19, 4260 Bled, Slovenija | Vse pravice pridržane | O avtorjih