SlovenščinaEnglish

 

Kako do nas | Kontakti


Program razvoja podeželja

 

 

Naziv aktivnosti

 

Za nakup gozdarskega zgibnega traktorja je GG Bled prejel sredstva iz naslova operacije »Naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa«,  podukrepa 8.6. »Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov« iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020.

 

Povzetek

 

Podjetje GG Bled je pridobilo finančno pomoč iz naslova podukrepa 8.6. »Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov«. S podprto gozdarsko mehanizacijo bomo izvajali storitve sečnje in spravila. Podjetje ima že okoli 70-letno tradicijo dela v gozdni proizvodnji in obvladuje vse sodobne gozdarske tehnologije. Opravljamo tudi gojitvena in varstvena dela v gozdovih. Z novim strojem bomo povečali učinkovitost, varnost in varčnost spravila lesa v zahtevnih delovnih razmerah.

 

Glavne dejavnosti

 

Podjetje je usmerjeno v sečnjo in spravilo lesa v normalnih in ekstremnih razmerah. S sodobnimi tehnologijami poskušamo čim bolj učinkovito ter odzivno gospodariti v zaostrenih razmerah, ki jih narekujejo trg, ujme in hiter tempo razvoja.

 

Cilji

 

S pridobljenimi sredstvi na tem javnem razpisu bomo v podjetju zasledovali naslednje cilje:

  • Večja varnost pri delu v gozdu.
  • Večja okoljska sprejemljivost dela.
  • Večja učinkovitost izvedbe spravila.

Pričakovani rezultati

  • Bolj varno delo v gozdu.
  • Zaposlitev novega delavca.
  • Manj obremenitev okolja.
  • Večji delovni učinki.

Povezave

 

Spletna stran evropske komisije:   http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

Spletna stran programa razvoja podeželja: www.program-podezelja.si/

  

prp-eu-slo-barvni

  

Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020 

 

         © 2010 GG Bled d.o.o. Ljubljanska cesta 19, 4260 Bled, Slovenija | Vse pravice pridržane | O avtorjih