SlovenščinaEnglish

 

Kako do nas | Kontakti


Oskrbimo vas lahko z FSC® certificiranim lesom

GG Bled v državnih gozdovih in v gozdovih Ljubljanske nadškofije gospodari v skladu z mednarodno priznanim certifikatom FSC® in tako upošteva najstrožje okoljske, socialne in ekonomske kriterije gospodarjenja z gozdom. Gospodarjenje z državnimi gozdovi je bilo s podelitvijo certifikata certificirano dne 27. 03. 2007 in gospodarjenje z gozdovi Ljubljanske nadškofije dne 21. 12. 2010.


FSC® je neodvisna, nevladna in neprofitna organizacija, ki podpira odgovorno gospodarjenje s svetovnimi gozdovi. Organizacija je bila kot odgovor na zaskrbljujoče globalno zmanjševanje površine gozdov ustanovljena leta 1993. Svet za nadzorstvo gozdov oziroma »Forest Stewardship Council®« (FSC®) podpira okoljsko primerno, socialno koristno in ekonomsko uspešno gospodarjenje s svetovnimi gozdovi.


Okoljsko primerno gospodarjenje z gozdovi zagotavlja, da sečnja v gozdu in izkoriščanje ne-lesnih gozdnih proizvodov ohranjata biološko pestrost ter proizvodnjo zmogljivost gozdov in ekološke procese v gozdu. Socialno koristno gospodarjenje z gozdom pomaga tako lokalni skupnosti kot družbi.


Ekonomsko uspešno gospodarjenje z gozdovi pomeni, da so gospodarske aktivnosti v gozdu zadovoljivo dobičkonosne brez ustvarjanja finančnega profita v breme ekosistema in lokalnih skupnosti.

GG Bled - FSC: gospodarjenje z gozodovi Ljubljanske nadškofije

GG-Bled-FSC-certificate

 

         © 2010 GG Bled d.o.o. Ljubljanska cesta 19, 4260 Bled, Slovenija | Vse pravice pridržane | O avtorjih