SlovenščinaEnglish

 

Kako do nas | Kontakti


Gozd in les

Medtem ko slovenski gozdovi za prebivalstvo odlično opravljajo predvsem svojo socialno in okoljsko funkcijo, je njihova gospodarska funkcija premalo izkoriščena. Uporaba lesa kot okoljsko sprejemljive surovine, obnovljivega vira energije in energijsko varčnega materiala, danes predstavlja posebno vrednoto.

 

V tabeli prikazujemo primerjavo med proizvodnjo štirih gradbenih materialov (žagan les, jeklo, beton in aluminij), ki jasno kaže, da je les ekološko najbolj sprejemljiv gradbeni material.

 

Količina med proizvodnjo sproščenga ogljika in količina uskladiščenega ogljika za žagan les in konkurenčne materiale


 Material

Sproščen ogljik

[kg/m3]

Uskladiščeni ogljik

[kg/m3]

 žagan les

15 
250 

 jeklo

5.320 

 beton

120 

 aluminij

22.000 

 

Les predstavlja za Slovenijo velik naravni potencial, ki pomeni veliko možnost zaposlovanja v lesno-predelovalni industriji predvsem na podeželju. Lesarstvo je ena od tradicionalnih proizvodnih panog, ki ima tako absolutne (gozd) kot tudi primerjalne prednosti pred ostalimi panogami in je med redkimi panogami, ki izkoriščajo domačo surovino. Les kot naraven material ima številne prednosti pred drugimi materiali, tako v pridelavi, predelavi in v končni uporabi. Zlasti mehanska predelava lesa v manjših ali večjih lesno-predelovalnih obratih ne onesnažuje okolja, energijo za svoje postrojenje črpa iz lastnih lesnih ostankov, viški čiste energije so lahko iz sistema na voljo ostalim porabnikom energije.

 

         © 2010 GG Bled d.o.o. Ljubljanska cesta 19, 4260 Bled, Slovenija | Vse pravice pridržane | O avtorjih