SlovenščinaEnglish

 

Kako do nas | Kontakti


Gozd je kakovost življenja

V slovenskih gozdovih prevladujejta smreka (31%) in bukev (32%), sledi jelka (7%) (Vir: Zavod za gozdove Slovenije; Letno poročilo o gozdovih za leto 2014). V gozdovih območne enote Bled prevladuje smreka (63%), sledita bukev (24%) in jelka (4%) (Vir: Zavod za gozdove Slovenije; Območni načrt za Gozdnogospodarsko območje (GGO) Bled 2011).


Slovenski gozdovi slovijo v svetu po visoki stopnji ohranjenosti. Gozdovi so naravno in narodno bogastvo in na gozd gledamo kot na kakovost življenja. Okoli 75% Slovenije je gozdnate in skupaj z družinskimi člani je okoli 50% slovenske populacije lastnikov gozdov. Tako velik odstotek predstavlja potencial za tesno povezanost Slovencev z gozdovi. Medtem ko gozd nudi lastniku predvsem ekonomsko korist, zagotavlja širši družbi predvsem socialne in okoljske funkcije.

 

Območna enota Bled

        Slovenski gozdovi

 

         © 2010 GG Bled d.o.o. Ljubljanska cesta 19, 4260 Bled, Slovenija | Vse pravice pridržane | O avtorjih