SlovenščinaEnglish

 

Kako do nas | Kontakti


Gozdnatost in lesne zaloge

Slovenija ima bogato in dolgoletno tradicijo načrtovanega gospodarjenja z gozdovi. Prvi gozdnogospodarski načrt je bil izdelan že leta 1724. Z odločilnim prispevkom gozdarske stroke in lastnikov gozdov, nam je uspelo naše gozdove v zadnjih petdesetih letih bistveno izboljšati. Površina slovenskih gozdov se je tako povečala za dobrih 32% in trenutna gozdnatost znaša okoli 58% (vir: letna poročila Zavoda za gozdove Slovenije). Rušje v zadnjih letih ni upoštevano.

 

Gozdnatost Slovenije

Po tem kazalniku nas v Evropi prekašata samo Švedska in Finska.

 

Lesna zaloga v zadnjih letih ni naraščala samo na račun večje površine gozda, ampak tudi na račun akumulacije lesnih zalog. Lesna zaloga na hektar se je povečala za več kot 150% in tudi po tem parametru je Slovenija v evropskem vrhu s povprečno lesno zalogo več kot 300 m3/ha (vir: letna poročila Zavoda za gozdove Slovenije).

 

Lesa zaloga v kubičnih metrih na ektar površine

 

         © 2010 GG Bled d.o.o. Ljubljanska cesta 19, 4260 Bled, Slovenija | Vse pravice pridržane | O avtorjih